Metoda Mała Lingua

Niezależnie od wprowadzania wybranych treści podstawy programowej w dwóch językach, każda grupa codzienne bierze udział w zajęciach językowych prowadzonych metodą Mała Lingua. Metoda ta zakłada wprowadzenie dzieci do baśniowego świata Livendell, w którym mieszka rodzina Blabbersów i gdzie świat ludzi miesza się ze światem kosmicznych stworów i magicznych wróżek. Dzieci wcielają się w różne role i zaciekawione chętnie pracują, poznając pełnozdaniowe struktury wyrazowe.

W osiąganiu skuteczności metody Mała Lingua w nauczaniu dzieci do 9 roku życia podstawową rolę odgrywa DRAMA – forma teatru na zajęciach, z głęboko rozwiniętą fabułą. Każda lekcja to kolejne przygody naszej Baśniowej Rodziny. Taki sposób pracy z dziećmi umożliwia stworzenie na zajęciach języka obcego środowiska języka docelowego i tym samym osiągnięcie tzw. zanurzenia, tj. immersion.

Zanurzenie językowe (total immersion) w metodzie Mała Lingua odbywa się również poprzez zajęcia muzyczne, rytmiczne i sportowe, a także nauczanie projektowe polegające na inspirowaniu podróżami, wspólne odkrywanie ciekawostek związanych z innymi kulturami, przeprowadzanie ciekawych eksperymentów naukowych. Nasi podopieczni, angażując się w różne działania, w naturalny sposób przyswajają nie tylko wiedzę językową, ale także niezbędne umiejętności komunikacyjne, tak ważne w procesie nauki języka obcego.