NajPeWNiejsze przedszkole

Dwujęzyczne Przedszkole PWN otwiera dziecku „drzwi do dobrej przyszłości”, rodzicom zaś gwarantuje bezpieczeństwo i komfort współpracy z zaufanymi specjalistami i ekspertami PWN. Diagnozujemy na bieżąco specyficzne problemy edukacyjne czy wychowawcze, a dzięki wsparciu psychologa i terapeuty dostosowujemy zajęcia  do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i jego rodziny.

Dwujęzyczne Przedszkole PWN jest wyjątkowym miejscem, do którego dzieci co rano biegną z radością i zaciekawieniem. Tutaj nauka jest zabawą i odkrywaniem, a każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i akceptowane. Dążymy do tego, by dziecko bez zdziwienia podchodziło do częstej obecności języka angielskiego wokół niego i by w sposób stopniowy i naturalny przyswajało sobie ten język.

Zasady, jakimi kierujemy się w Dwujęzycznym Przedszkolu PWN:

  1. Wspieramy harmonijny rozwój dzieci (fizyczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy).
  2. Rozwijamy kreatywność – podążamy za odkryciami i pomysłami naszych podopiecznych.
  3. Rozpoznajemy talenty i je rozwijamy.
  4. Uważnie obserwujemy dzieci i dostosowujemy nauczanie do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  5. Uczymy samodzielności, pozytywnego myślenia i wiary we własne siły.
  6. Pokazujemy, jak radzić sobie z niepowodzeniami – wzmacniamy u dzieci pewność siebie i samoocenę.
  7. Otwieramy dzieci na świat – poszerzamy ich horyzonty, zachęcamy do poznawania innych kultur, uczymy tolerancji i przygotowujemy do funkcjonowania w otoczeniu społeczno-kulturowym.
  8. Uczymy współdziałania z innymi, rozwiązywania problemów i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami.

W pracy z dziećmi opieramy się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programie wychowania przedszkolnego PWN „Trampolina do szkoły”, metodach wspomagających pracę dydaktyczną oraz najnowszych odkryciach psychologii
i neurodydaktyki,
 którą określa się mianem dydaktyki przyszłości.