Nasza kadra

„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musisz się pochylić, zniżyć ku niemu.”
Janusz Korczak, Prawo dziecka do szacunku, 1928.

Kadrę nauczycielską tworzą wychowawcy, którzy kochają pracę z dziećmi i dlatego otaczają je najlepszą opieką, uwagą i wsparciem. Nauczyciele dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości każdego dziecka, wspomagając tym samym jego rozwój.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu:

  • zachęcają do działania i współpracy
  • pobudzają kreatywność i ciekawość świata
  • doceniają każde, nawet najmniejsze osiągnięcie
  • uczą wrażliwości, kultury bycia na co dzień
  • wskazują właściwe wzory zachowań i dają dobry przykład.

Dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola PWN

katarzyna_szczepkowska

Katarzyna Szczepkowska – dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola PWN.  Z wykształcenia pedagog specjalny i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe zarówno jako nauczyciel, terapeuta, pedagog, jak i dyrektor przedszkola oraz dyrektor szkoły. Pracowała jako wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia (dzisiaj: Ośrodek Rozwoju Edukacji) oraz konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Realizuje się również jako wykładowca, trenerka, tutor i coach. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i nauczycielką nauczania zintegrowanego. Ukończyła studia podyplomowe: Coaching profesjonalny oraz Zarządzanie talentami i wiedzą w zespołach. Prowadzi treningi, szkolenia i wykłady dla kadry zarządzającej, nauczycieli i rodziców.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu zarządzania, rozwoju i wychowania, dotyczących rozwoju i potrzeb edukacyjnych dzieci, oceniania pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, scenariuszy projektów edukacyjnych.

Była redaktorem prowadzącym czasopisma Emocje adresowanego do pedagogów, psychologów i nauczycieli, a także członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Dyrektor Szkoły wydawnictwa Wolters Kluwer, redaktorem prowadzącym czasopismo Przed Szkołą (wyd. Wolters Kluwer) – adresowane do dyrektorów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.