Plan dnia

Godzina Rodzaj zajęcia
7.30 Otwarcie szkoły
8.15 – 9.00 Zajęcia integrujące
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 11.30 Zajęcia dydaktyczne
11.30 – 13.00 Spacer
13.00 – 14.00 Obiad, odpoczynek
14.00 –15.00 Zajęcia dydaktyczne
15.00– 15.30 Podwieczorek
15.30 – 18.00 Gry i zabawy,
zajęcia dodatkowe