Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
Dwujęzyczne Przedszkole PWN, Warszawa, ul. Rostafińskich 1
OPŁATY
Jednorazowe wpisowe 1000 zł
„Wyprawka” (podręczniki, karty pracy, materiały plastyczne) – jednorazowa opłata we wrześniu 500 zł
Fundusz wycieczkowy – jednorazowa opłata we wrześniu 500 zł
Czesne miesięczne 1500 zł
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, dwa podwieczorki) 18 zł
ZNIŻKI
Dla rodzeństwa – drugie dziecko w Przedszkolu 30%
Wakacje (lipiec, sierpień) 30%
W RAMACH CZESNEGO DODATKOWO PŁATNE
Codzienne zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w godzinach 7.30-18.00 Zajęcia popołudniowe w Dziecięcej Akademii Rozwoju PWN
Codzienne zajęcia plastyczne i ruchowe Indywidualne zajęcia logopedyczne
3–4 godziny dziennie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych wyłącznie w języku angielskim
Zajęcia z Native Speakerem
Plastyka ze specjalistą (1–2 razy w tygodniu)
Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna (2 razy w tygodniu)
Rytmika w języku angielskim (2 razy w tygodniu)
Przesiewowe badania logopedyczne
Zajęcia logopedyczne w małych grupkach (4–5 osób)
Codzienna opieka psychologa i pedagoga

Dane do płatności:
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN
ul. Józefa i Jana Rostafińskich 1
02-593 Warszawa
numer rachunku bankowego: 69 1600 1127 1845 2748 6000 0001