Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna: 150 zł (w cenie: dwa spotkania adaptacyjne)
  • Wpisowe: 1000 zł
  • Czesne: 1500 zł (płatne przez 12 miesięcy)
  • „Wyprawka”: 500 zł (jednorazowa opłata)
  • Dodatkowe pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne: 500 zł (jednorazowa opłata)


Dane do płatności:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN
ul. Józefa i Jana Rostafińskich 1
02-593 Warszawa
numer rachunku bankowego: 69 1600 1127 1845 2748 6000 0001