Tabela opłat i zniżek

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
Dwujęzyczne Przedszkole PWN,
Warszawa, ul. Rostafińskich 1
OPŁATY
Jednorazowe wpisowe1000 zł.
Wyprawka (podręczniki, karty pracy, materiały plastyczne), raz w roku – wrzesień500 zł.
Fundusz wycieczkowy – raz w roku, wrzesień 500 zł.
Czesne miesięczne 1500 zł.
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, dwa podwieczorki) 18 zł.
ZNIŻKI
Drugie dziecko w Przedszkolu 30%
Wakacje (lipiec, sierpień) 30%
W RAMACH CZESNEGODODATKOWO PŁATNE
Codzienne zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w godzinach 7.30-18.00 Zajęcia popołudniowe w Dziecięcej Akademii Rozwoju PWN
Codzienne zajęcia plastyczne i ruchowe Indywidualne zajęcia logopedyczne
3-4 godziny dziennie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych wyłącznie w języku angielskim  
Zajęcia z nativem  
Plastyka ze specjalistą (1-2 x w tyg.)  
Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna (2 x w tyg.)  
Rytmika w języku angielskim (2 x w tyg.)  
Przesiewowe badania logopedyczne  
Zajęcia logopedyczne w małych grupkach (4-5 osób)  
Codzienna opieka psychologa i pedagoga