Ramowy plan dnia

Godziny otwarcia

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.30 do 18.00.

Jak spędzamy czas

GODZINYZAJĘCIA
7.30 – 8.00 Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające mowę i myślenie. Gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia dowolne przy stolikach, ćwiczenia usprawniające narządy mowy (artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe i emisyjne).
8.00 – 9.00Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową, wzrokową i grafomotorykę, rozmowy kierowane, rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
9.00 – 9.15Przygotowanie do śniadania – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków
9.15 – 9.45ŚNIADANIE
9.45 – 11.30Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, zachęcających dzieci do aktywności w poszczególnych obszarach edukacyjnych: muzycznym, kulturowo-estetycznym, zdrowotnym, społecznym, przyrodniczym, rozwijającym mowę i myślenie, przygotowującym do nauki czytania, liczenia i pisania.
11.30 – 12.45Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne i organizowane gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze; w razie niepogody ćwiczenia gimnastyczne, zabawy w sali wg zainteresowań dzieci, zabawy logopedyczne, zajęcia indywidualne.
12.45 – 13.00Przygotowanie do obiadu – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.
13.00 – 13.30OBIAD
13.30 – 13.45Odpoczynek poobiedni.
13.45 – 15.00Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszyków i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela z wykorzystaniem literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Najmłodsze dzieci – leżakowanie (kształtowanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubieraniu się, czytanie dzieciom, muzyka relaksacyjna.
15.00 – 15.15Przygotowanie do podwieczorku – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.
15.15 – 15.30PODWIECZOREK
15.30 – 17.00Utrwalanie wiadomości, zabawy dydaktyczne, graficzne, zabawy integracyjne i zabawy o charakterze wychowawczym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, czynności porządkowe. Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie.
17.00 – 17.15II PODWIECZOREK
17.15 – 18.00Kontynuacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i zabaw.