Cambridge Primary

Założenia programowe w grupie 5- i 6-latków skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia. Codzienny kontakt z nauczycielem anglojęzycznym umożliwia przyswajanie poprawnej wymowy, wzbogaca zasób słownictwa oraz zachęca do komunikowania się w języku angielskim. Wykorzystujemy podręczniki wydawnictwa Cambridge University Press: Global English Starters oraz Fun with Letters and Sounds, by przygotować dzieci do usystematyzowanej pracy oraz realizacji założeń programu Cambridge Primary w szkole podstawowej.

Stawiamy na naukę poprzez aktywizujące metody pracy. Gry, zabawy oraz ruch to stałe elementy zajęć, dzięki którym dzieci w naturalny sposób przyswajają język obcy. Wykorzystujemy różnorodne bodźce zewnętrzne – kolorowe karty, piosenki, rymowanki, materiały video – sprzyjające zapamiętywaniu i uczeniu się. Tematy zajęć koncentrują się wokół pojęć, które dzieci już znają w swoim ojczystym języku. Jednocześnie poznają słownictwo umożliwiające rozwijanie treści programu Cambridge Primary na wyższych poziomach i w toku dalszej nauki.

Przy ścisłej współpracy z nauczycielem wychowawcą 5- i 6-latki poznają litery alfabetu i odpowiadające im głoski. Wprowadzamy elementy pisania po śladzie, wspierając rozwijanie motoryki małej. Zróżnicowany poziom trudności ćwiczeń umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wspieramy drogę do celu i wzmacniamy poczucie sukcesu. Proste ćwiczenia językowe, takie jak znajdywanie zależności, porównywania, grupowanie, rozwiązywanie problemów, wspierają umiejętność logicznego i krytycznego myślenia.

Ucząc języka obcego, pamiętamy o rozwoju dziecka na poziomie emocjonalnym i społecznym, dbamy o dobre relacje w grupie, rozbudzamy ciekawość i motywację do nauki, która będzie procentować przez całe dalsze życie.