Sanford Harmony

Edukacja społeczno-emocjonalna (SEL – social and emotional learning) to proces, w którym dzieci i dorośli nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i wyrażania empatii w stosunku do innych, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci. Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem. Nauczyciele korzystający z programu mają dostęp do banku pomysłów z gotowymi scenariuszami zajęć i kartami pracy, a także do szkoleń i materiałów online, dzięki którym mogą stale rozwijać swój warsztat.

Z Sanford Harmony dzieci:

  • poznają siebie nawzajem,
  • rozmawiają ze sobą i aktywnie słuchają,
  • uczą się nawiązywać relacje i budować przyjaźnie,
  • poznają swoje zainteresowania i upodobania,
  • stają się empatyczne i pewne siebie,
  • uczą się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach,
  • chętniej chodzą do przedszkola.

Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce, który został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej o programie TUTAJ