Sprawdzone metody

W naszej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy z wielu sprawdzonych i pewnych metod:

,,Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda aktywizująca, dostarczająca dziecku wiedzę matematyczną w sposób zabawowy i twórczy. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko rozwija orientację w schemacie własnego ciała i orientację w przestrzeni, a także uczy się konstruowania gier.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Według tej metody ruch jest czynnikiem rozwoju i środkiem terapii. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego; świadomości przestrzeni i działania w niej; dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metoda twórczego ruchu Carla Orffa

Twórcze obcowanie z muzyką poprzez taniec, śpiew, mowę, grę na instrumentach, pantomimę. Głównym celem metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej, zwłaszcza w powiązaniu muzyki z ruchem.

Metoda pedagogiki zabawy ,,KLANZA”

Metoda pracy z grupą, polegająca na aktywizacji wszystkich jej członków. Proponowane zabawy pomagają dostrzec wartość i różnorodność członków grupy, uczą wypowiadania swoich uczuć na forum publicznym i poszanowania uczuć innych.

Drama

Zabawa ruchowa połączona z działaniami teatralnymi. Drama angażuje dziecko całościowo – jego emocje, ciało i wyobraźnię. Zgodnie z koncepcją dramy każdy pomysł jest dobry, co sprzyja rozwijaniu u dzieci kreatywności, otwartości i spontaniczności.