Trampolina do szkoły – nasz program

trampolina_sm

Program przedszkolny PWN „Trampolina do szkoły” rozwijamy w oparciu o autorskie serie publikacji do wychowania przedszkolnego PWN „Trampolina” oraz „Trampolina +”. To nowoczesne publikacje, które skutecznie wspomagają edukację dzieci w wieku przedszkolnym, wprowadzając je w świat pojęć społecznych, przyrodniczych, matematycznych, artystycznych i technicznych poprzez zabawę i projekt badawczy.

Program zajęć oraz scenariusze projektów pozwalają dzieciom doświadczać i przeżywać, bazują na naturalnej dla dzieci w tym wieku ciekawości i fascynacji otaczającym światem w celu zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. W zabawie i nauce towarzyszy dzieciom Trampolinek, bohater publikacji PWN, który staje się nie tylko ich towarzyszem, ale też przewodnikiem po krainie wiedzy.

4 filary programu PWN „Trampolina do szkoły”:

1. Indywidualizacja procesu nauczania

Dostosowujemy wymagania i tempo uczenia się dzieci do ich możliwości na danym etapie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego czy fizycznego. Dzięki obserwacji i analizie postępów dzieci uwzględniamy różnice w ich rozwoju i odpowiednio modyfikujemy zadania i aktywności, aby każde dziecko wykonywało je z sukcesem. W ten sposób dziecko rozwija się, budując poczucie własnej wartości i pewności siebie. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza na wczesnych etapach edukacji, kiedy dziecko kształtuje wyobrażenie o sobie oraz motywację do nauki i działania.

Każde dziecko odnosi sukces!

2. Nauczanie wielozmysłowe

W każdej grupie spotyka się dzieci o preferowanym stylu uczenia się. Istotą nauczania wielozmysłowego jest to, by nowa informacja docierała do dziecka kilkoma kanałami sensorycznymi (wzrokowym, słuchowym, dotykowym i ruchowym), co daje większe szanse na trwałe zapamiętanie materiału. Jednoczesne włączenie wielu zmysłów zwiększa skuteczność uczenia się, aktywizuje dziecko i wyzwala motywację do zdobywania wiedzy.

Każde dziecko rozwija swój potencjał!

3. Naturalna dwujęzyczność

Dzieci przebywają i uczą się w otoczeniu dwóch nauczycieli – anglojęzycznego (native speaker) i polskojęzycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego, zgodnie z autorskim programem nauczania PWN. W codzienne zajęcia i zabawy, przeprowadzane z serią PWN dla przedszkolaków, „Trampolina”, wplatamy język angielski, dzięki czemu dzieci w naturalny sposób, nieświadomie, rozwijają kompetencje językowe.

Każde dziecko jest „obywatelem świata”!

4. Prowadzeniu projektów badawczych

Dajemy dzieciom możliwość doświadczania, eksperymentowania, współpracowania w grupie i uczenia się we własnym tempie – w celu rozwiązania konkretnego problemu. Uczestniczenie w projektach uczy przedszkolaki podejmowania decyzji, planowania, wytrwałości, cierpliwości, rozbudza ciekawość i dostarcza mnóstwo radości ze wspólnej zabawy.

Każde dziecko uczy się poprzez działanie i zabawę!