Założenia programowe

„Trampolina, Trampolina, od niej wszystko się zaczyna!”

Idea naszego programu wychowania przedszkolnego jest wypadkową doświadczeń Grupy PWN jako cieszącego się wieloletnim zaufaniem wydawcy literatury pedagogicznej i materiałów do nauczania przedszkolnego, będących źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy w zakresie wychowania i edukacji najmłodszych. Aktywnie współpracujemy z największymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce i z uwagą śledzimy zmiany zachodzące w świecie nauki, edukacji i biznesu, nieustannie poszerzając naszą wiedzę w obrębie kształcenia przedszkolnego oraz poszukując nowoczesnych rozwiązań, które na bieżąco wdrażamy w naszych placówkach edukacyjnych.
Przyjęte założenia i treści edukacyjne, a także zaproponowane formy i metody pracy zostały ukierunkowane na wszechstronne wspieranie dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych:

  • fizycznym,
  • emocjonalnym,
  • społecznym,
  • poznawczym.

Nauczyciele korzystający z naszego programu kierują się zasadą wspierania dziecka poprzez tworzenie mu odpowiednich warunków rozwoju, aby miało możliwość osiągania sukcesów w działaniu. Poczucie sukcesu jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, ponieważ przekłada się na funkcjonowanie dziecka w swoim otoczeniu oraz w późniejszym wieku.

Na bazie Programu wychowania przedszkolnego Trampolina powstały nowatorskie materiały edukacyjne, przeznaczone do pracy z dziećmi w przedszkolu. Uwzględniają one potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe, a także indywidualne predyspozycje i talenty przedszkolaków. Praca z tymi materiałami pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces kształcenia.

Trampolina prezentuje spiralne ujęcie treści w poszczególnych grupach wiekowych. Dzięki temu materiały stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.