Mali artyści (Little artists) – wychowanie przez sztukę

artysciW edukacji przedszkolnej szczególnie pożądana jest aktywność twórcza. W umiejętny i atrakcyjny dla dzieci sposób kształtujemy ich wrażliwość na muzykę, sztuki plastyczne i teatr. W ramach wychowania przez sztukę realizujemy trzy projekty: „Galeria Trampolinka”, „Orkiestra Trampolinka”, „Teatr Trampolinka”.

Projekt: „Galeria Trampolinka”

W ramach tego projektu dzieci realizują tematyczne prace plastyczne przy użyciu różnych technik artystycznych. Pojedyncze dzieła sztuki naszych podopiecznych składają się każdorazowo na wystawę prac wykonanych przez maluchy. Każde dziecko ma swój wkład w stworzenie ekspozycji, może podsuwać własne pomysły i zaproponować swoją wizję. Program zajęć zakłada stopniowanie trudności, daje możliwość spontanicznego wyrażania własnych emocji i stymuluje kreatywność dziecka. Ostateczny efekt daje dzieciom poczucie ogromnej satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy.

Projekt: „Orkiestra Trampolinka”

Gra na instrumentach dostarcza dzieciom wiele radości, nawet jeśli są to zwykłe grzechotki czy dzwonki. Podczas zajęć umuzykalniających maluchy mogą improwizować, wyrażając w ten sposób swoje emocje, rozbudzając wyobraźnię, dopasowując brzmienie swoich instrumentów do słyszanej muzyki. Mogą też świadomie akompaniować podczas śpiewanych piosenek. Uczą się wówczas rytmicznego uderzania, rozpoznawania rytmów, nastrojów. Każde zajęcia zorganizowane są albo wokół znanej piosenki, albo wokół utworu muzycznego jakiegoś wybitnego kompozytora. Dzięki temu dzieci poprzez zabawę odbywają też edukację muzyczną.

Projekt „Teatr Trampolinka”

Raz w roku przygotowujemy duże przedstawienie dla rodziców, dziadków, wujków i cioć. Jest ono efektem przygotowań, które wplecione są w codzienne zajęcia i realizowane są na różnych poziomach: od nauki wierszyków, piosenek, poprzez przygotowywanie elementów scenografii, wybieranie i dopasowywanie dźwięków, które będzie można usłyszeć podczas przedstawienia, aż po przygotowywanie zaproszeń i poczęstunku dla szanownych gości. Nasze zajęcia teatralne pozwalają na spontaniczne wyrażanie własnych emocji i przeżyć, stymulują kreatywność dziecka, zaspokajają potrzebę poznania, przeżywania i działania. Pełnią również funkcję terapeutyczną, rozwijają pewność siebie, odwagę, wiarę we własne możliwości. Służą także budowaniu więzi między dziećmi poprzez wspólne działania twórcze.