Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020
Dwujęzyczne Przedszkole PWN,
Warszawa, ul. Rostafińskich 1
OPŁATY
Jednorazowe wpisowe1000 zł
Wyprawka (podręczniki, karty pracy, materiały plastyczne), raz w roku – wrzesień500 zł
Fundusz wycieczkowy – raz w roku, wrzesień500 zł
Czesne miesięczne1500 zł
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, dwa podwieczorki)18 zł
ZNIŻKI
Drugie dziecko w Przedszkolu30%
Wakacje (lipiec, sierpień)30%
W RAMACH CZESNEGODODATKOWO PŁATNE
Codzienne zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w godzinach 7.30-18.00Indywidualne zajęcia logopedyczne
Codzienne zajęcia plastyczne i ruchowe
3-4 godziny dziennie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych wyłącznie w języku angielskim
Zajęcia z native speakerem
Plastyka ze specjalistą (1-2 x w tyg.)
Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna (2 x w tyg.)
Rytmika w języku angielskim (2 x w tyg.)
Przesiewowe badania logopedyczne
Zajęcia logopedyczne w małych grupkach (4-5 osób)
Codzienna opieka psychologa i pedagoga