Dwujęzyczność

W Przedszkolu PWN dwujęzyczność realizujemy metodą immersji, tzn. zanurzenia w języku. Każda grupa posiada dwie wychowawczynie – jedną polsko-, drugą anglojęzyczną. Obie wychowawczynie mają dokładnie te same zadania – sprawowanie opieki nad dziećmi, organizowanie wspólnych zabaw, czy prowadzenie zajęć. Wszystkie te procesy odbywają się jednocześnie w dwóch językach, dlatego też metoda ta jest tak skuteczna i możliwie najbardziej zbliżona do naturalnej dwujęzyczności, tj. do sytuacji, w której dziecko posiada rodziców mówiących dwoma językami, a co za tym idzie – ma kontakt z dwoma językami równocześnie i przyswaja je w taki sam sposób. Pierwsze rezultaty zanurzenia w języku obserwujemy bardzo szybko, przy czym zdecydowanie sprawdza się tu zasada: im młodsze dziecko, tym lepsze (i szybsze) efekty.
Nauczyciele anglojęzyczni w Przedszkolu PWN prowadzą zajęcia zgodnie z metodą CLIL, tzn. zajęcia dotyczą tych samych treści, które pojawiają się na zajęciach polskojęzycznych, kształtują te same umiejętności i składają się z tych samych elementów. Nie skupiamy się tylko na powtarzaniu słówek i zwrotów – na zajęciach polskojęzycznych nauczyciel przecież również tego nie robi. Dzieci uczą się słówek naturalnie, nieustannie słysząc je i powtarzając w piosenkach, wierszykach, wyliczankach, podczas zabaw, czy zajęć plastycznych. Bardzo ważnym elementem naszych zajęć jest też kontakt z anglojęzyczną literaturą dla dzieci – nierzadko stanowi ona punkt wyjścia do wprowadzenia kolejnego tematu. Na bazie książki budowane są wtedy całe zajęcia. Starsze dzieci poznają litery i uczą się pisać i czytać, podobnie jak robią to w języku polskim. Rozpoczynamy od najmłodszych lat próbami globalnego rozpoznawania podstawowych wyrazów (własne imię, nazwy dni tygodnia, miesiące, itp.), aby następnie przejść do właściwej nauki czytania przy pomocy metody JollyPhonics.