Plan zajęć

Klasa 0
godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 – 9.00 Przychodzenie dzieci, zabawy
9.00 – 9.30 śniadanie
9.30 – 10.10 Zabawy integracyjne
10.10 – 10.50 Zajęcia 1 WF Rozwijanie komp. Mat. (z wych) Zajęcia z wychowawczynią Zajęcia z wychowawczynią angielski
11.05 – 11.45 Zajęcia 2 native angielski native WF Zajęcia z wych.
11.55 – 12.40 Zajęcia 3 angielski Zajęcia z wychowawczynią Zajęcia z wychowawczynią Muzyka/rytmika Zajęcia z wychowawczynią
12.40 – 13.40 Obiad Spacer/zabawa A. Godlewska A. Godlewska A. Godlewska A. Godlewska A. Godlewska
13.40 – 14.20 Zajęcia – 4 Zajęcia z wychowawczynią plastyka Zajęcia z wychowawczynią Zajęcia z wychowawczynią EW
14.30 – 15.10 Zajęcia – 5 Zajęcia z wychowawczynią Zajęcia z wychowawczynią angielski angielski Warsztaty psychologiczne
15.10 – 15.30 Podwieczorek
15.30 – 18.00 Opieka popołudniowa Zajęcia nadobowiązkowe szachy