Życzenia świąteczne

Wszystkim dzieciom, rodzicom i przyjaciołom

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PWN,

najserdeczniejsze życzenia: radosnych i rodzinnych Świąt,

a także wiele pomyślności i sukcesów w Nowym Roku,

składają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy